Vård av svårt sjuka

Skriftlig fråga 2006/07:1658 av Waidelich, Tommy (s)

Waidelich, Tommy (s)

den 18 september

Fråga

2006/07:1658 Vård av svårt sjuka

av Tommy Waidelich (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Kalle Dejemyr, med den sällsynta och livshotande sjukdomen Hunters, har deltagit i en medicinsk studie under tre år som gett ett så pass bra resultat att han till och med kan jobba som snickare fyra dagar per vecka. Trots att den nya medicinen ger Kalle Dejemyr bättre möjligheter att klara den svåra sjukdomen vill Karolinska universitetssjukhuset avbryta behandlingen eftersom de anser att medicinen är för dyr. Samtidigt får patienter i andra landsting samma behandling.

En fråga som man måste ställa sig är om lagstiftningen medger att ett sjukhus kan avstå från att behandla en patient med en allvarlig sjukdom med argumentet att vården eller medicinerna är för kostsamma. En annan fråga är varför vissa landsting ger vård i denna allvarliga sjukdom men inte andra. Detta strider mot principen om likabehandling.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera att medborgarna får den vård de har rätt till vid en allvarlig sjukdom oavsett var i Sverige de bor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-26 Svar anmält: 2007-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-26)