vård av tortyrskadade flyktingar

Skriftlig fråga 2002/03:957 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 16 maj

Fråga 2002/03:957

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Jan O Karlsson om vård av tortyrskadade flyktingar

Många flyktingar hindras från att kunna delta i introduktion och språkutbildning på grund av sina erfarenheter av tortyr, övergrepp, försvinnanden och krig. Minnesbilder, psykiska problem och fysiska skador finns kvar och gör sig påminda. Förföljelse, fängslanden, tortyr och rädsla sätter djupa och långvariga spår i själen.

Dessa skador kan ta lång tid att läka och kräver ofta hjälp för både kropp och själ. Detta faktum har inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet i Sverige. Alla får inte den hjälp de behöver. Detta är både en resurs- och en kunskapsfråga.

Svenska Röda korset, som driver center för tortyrskadade flyktingar, har unik kunskap på området och gör ovärderliga rehabiliteringsinsatser. Likväl är ansvaret för det offentliga finansiella stödet till verksamhet som denna oklart.

Flyktingmottagning är ett nationellt åtagande. Därför bör kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, samt tillförsäkrande av adekvat vård för flyktingar vara ett nationellt ansvar. Det bör utföras i nära samarbete med ideella organisationer.

Ämnar statsrådet göra det möjligt att ge vård för tortyrskadade flyktingar, som den på Röda korsets center, till föremål för nationellt stöd och ett nationellt uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-16 Anmäld: 2003-05-16 Besvarad: 2003-05-27 Svar anmält: 2003-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-27)