Vård i tid

Skriftlig fråga 2018/19:273 av Ulrika Heindorff (M)

Ulrika Heindorff (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan 2014, när den rödgröna regeringen tog regeringsmakten, har vårdköerna fördubblats. En stor del i detta är att regeringen tog bort den kömiljard som specifikt inriktade sig på att patienter skulle få vård i tid.

I Region Skåne är detta tydligt. Under 2018 stod det nästan 115 000 personer skåningar i kö för att få vård. Nästan 30 000 av dessa människor fick vänta längre än vad som är tillåtet enligt vårdgarantin.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att rejält korta vårdköerna samt garantera att patienter får vård enligt vårdgarantin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-19 Överlämnad: 2019-02-20 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga