vårdens bemötande av homosexuella

Skriftlig fråga 2004/05:1659 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 19 maj

Fråga 2004/05:1659

av Tina Acketoft (fp) till statsrådet Ylva Johansson om vårdens bemötande av homosexuella

Enligt en färsk doktorsavhandling vid Uppsala universitet upplever homosexuella av båda könen sig oftare kränkta när de kommer i kontakt med sjukvården i Sverige. En av avhandlingens frågor till anställda inom vården löd: "Om möjligheten fanns, skulle du vilja avstå från att ge vård till en homosexuell?" Var tredje sköterska svarade ja. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

Trots ökad kunskap generellt och trots att homosexuella har blivit synligare i samhället så fortsätter homofobin att vara stark. Studier visar fortfarande att homosexuella diskrimineras i många avseenden, något som verkar slå igenom även inom sjukvården. Det är inte försvarbart i ett modernt samhälle att vissa grupper ställs utanför den trygghet vi alla ska omfattas av. Oavsett om denna särbehandling grundar sig i ren homofobi, okunnighet, likgiltighet eller vanans makt. Därför åligger det bland andra regeringen att se till att personal inom sjukvårds- och omsorgsverksamhet får den utbildning och den styrning som krävs för att alla, oavsett sexuell läggning, bemöts med respekt och medkänsla, såväl som ett generellt ökat arbete mot homofobi på bred front.

Baserat på ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att säkerställa att homosexuella bemöts med samma respekt av sjukvården som icke homosexuella?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-19 Anmäld: 2005-05-19 Besvarad: 2005-05-25 Svar anmält: 2005-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-25)