Värdet av utbildningssatsningar

Skriftlig fråga 2013/14:379 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 30 januari

Fråga

2013/14:379 Värdet av utbildningssatsningar

av Anna Wallén (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I veckan besökte Anders Borg Mälardalens högskola i Västerås och gav då studenterna goda råd om värdet av hårt arbete och av att skaffa sig en utbildning. ”Utbildning är nästan det bästa sättet att rusta människor. Det finns inga genvägar.”, säger finansministern till massmedierna.

Finansministerns ord står dock i bjärt kontrast till den förda politiken. Regeringen minskar anslagen till våra högskolor runt om i landet. Följden blir att ca 10 000 platser försvinner under detta år och lika många under nästa år. För Mälardalens högskola innebär minskningen ungefär 40 miljoner kronor i statliga medel fram till 2015. Högskolan tvingas därför dra ned på antalet utbildningar och minska antalet studenter på hel- och deltid från dagens 12 000 till 10 000. Det rimmar illa med försäkran om att utbildning är det bästa sättet att rusta människor.

I en debatt i Agenda i början av året öppnade finansministern, efter att bara några veckor tidigare ha slagits i kammaren för ytterligare skattesänkningar, för höjda skatter på framför allt tobak och alkohol för att kunna genomföra utbildningssatsningar.

Avser finansministern i kompletteringsbudgeten att lägga förslag till skattehöjningar för att klara utbildningssatsningar, och kommer något av detta i sådana fall att komma Mälardalens högskola till del?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-02-04 Besvarad: 2014-02-05 Svar anmält: 2014-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)