Varningssystem för utryckningsfordon

Skriftlig fråga 2019/20:835 av Mats Wiking (S)

Mats Wiking (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det finns en ny varningstjänst som gör det möjligt för blåljusfordon under utryckning att via FM-radion med korta meddelanden varna framförvarande bilar om att de ska ge plats. Systemet, som är utvecklat i Sverige, kan också varna bilister som närmar sig en olycksplats med en uppmaning att köra försiktigt. 

Den här tekniken håller på att införas i ett antal andra länder, och ett flertal svenska ambulansverksamheter och räddningstjänster efterfrågar den. Myndigheten för press, radio och tv har slagit fast att tjänsten inte är en tillståndspliktig tjänst enligt radio- och tv-lagen, utan frågan handhas enbart av Post- och telestyrelsen, som hittills sagt nej eftersom Sveriges Radio varit negativt till eventuella störningar. 

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är en samhällsviktig tjänst som kanaler med sändningstillstånd måste sända. Regional trafikinformation, som också bryter sändningarna, är en uppskattad tjänst som Sveriges Radio levererar utan direkta krav i sändningstillståndet. Båda dessa tjänster har stor samhällsnytta, vilket även detta nya lokala varningssystem har. Den potentiella störningen är däremot hyperlokal och sker under en mycket kort tid. Den har dessutom ingen påverkan på ett pågående VMA. Det är alltid en avvägning mellan radiokanalernas rätt att använda avsatt frekvensutrymme och andra samhällsviktiga intressen. 

I Infrastrukturdepartementet pågår genomförandet av EU:s kodex för elektronisk kommunikation, en kodex som ska ersätta lagen om elektronisk kommunikation. Vid implementeringen av den nya kodexen skulle det kunna gå att ge PTS en stärkt rätt att ge tillstånd att sända korta varningsmeddelanden genom att säkerheten för liv och egendom ges en större vikt vid avvägningen mot de mindre störningar som lokalt kan drabba ljudradion. 

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Tycker statsrådet att denna typ av samhällsviktiga varningstjänster har ett värde som kan motivera att de undantagsvis, under kort tid och lokalt bryter pågående radiosändningar, och kan statsrådet verka för att den nya kodexen för elektronisk kommunikation ska ge en stärkt rätt för Post- och telestyrelsen att ge tillstånd för denna typ av samhällsviktiga varningstjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-01-29 Överlämnad: 2020-01-30 Anmäld: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga