Västsahara och MR-rådets 36:e session

Skriftlig fråga 2016/17:1884 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utrikesministern har vid upprepade tillfällen, och senast vid vår interpellationsdebatt om Sveriges agerande i FN:s säkerhetsråd kring Västsahara, framhållit Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter i Västsahara. Jag hade helst sett ett klart ställningstagande i röstförklaringen vid omröstningen i säkerhetsrådet till förmån för att Minurso, liksom andra fredsbevarande operationer, ska ha bevakning av mänskliga rättigheter inkluderat i sitt uppdrag.

Eftersom säkerhetsrådet inte kunde nå enighet kring ett förstärkt uppdrag för mänskliga rättigheter i Västsahara blir det än viktigare att Sverige agerar till stöd för det västsahariska folkets rättigheter vid behandlingen av rapporten från den återkommande MR-granskningen (Universal Periodic Review) vid FN:s råd för mänskliga rättigheters (MR-rådets) kommande 36:e möte.

Marocko använder i rapporten den felaktiga termen Moroccan Sahara, vilket utgör ett förnekande av officiell FN-terminologi. Västsahara är enligt folkrätten och FN:s beslut ett icke självstyrande område som ska avkoloniseras och åtnjuta självbestämmande. Det är viktigt att Sverige och övriga medlemsstater inte accepterar den nämnda felaktiga terminologin i MR-rådets dokumentation.

Sverige har liksom alla medlemsstater möjlighet att begära ordet och tala under dagordningspunkten 6 vid granskningen av Marocko.

Jag hoppas att Sverige kommer att ta vara på denna möjlighet att framföra sina synpunkter angående den allvarliga situation som fortfarande råder vad gäller Marockos respekt för de mänskliga rättigheterna. Särskilt allvarlig är situationen i det ockuperade Västsahara, där den västsahariska befolkningen utsätts för ett systematiskt förtryck och förföljelse av den marockanska ockupationsmakten samtidigt som Västsaharas naturtillgångar plundras.

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att agera för att Sverige tydligt ska framföra att Marocko måste följa FN:s resolutioner angående det västsahariska folkets rätt till frihet och självbestämmande och skyndsamt genomföra folkomröstningen om ett självständigt och fritt Västsahara?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga