Västsahara

Skriftlig fråga 2004/05:1350 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 4 april

Fråga 2004/05:1350

av Veronica Palm (s) till utrikesminister Laila Freivalds om Västsahara

James Baker lämnade 2003 ännu en plan för lösning av Marockos ockupation av Västsahara @ Baker II. Planen innebar flera eftergifter för Västsahara, men Polisario såg vikten av att nå en lösning. Planen accepterades av Polisario och av FN:s säkerhetsråd, men inte av Marocko. Sedan Baker II lämnades har inte mycket hänt, undantaget att den humanitära situationen i flyktinglägren i öknen i södra Algeriet har förvärrats.

Sverige har en tradition av att stå upp för förtryckta folk och att värna internationell rätt.

Min fråga är:

Hur avser utrikesministern och regeringen att agera för att förmå Marocko att acceptera Baker II, så att vägen till en fredlig och rättvis lösning åter kan öppnas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-04 Anmäld: 2005-04-04 Besvarad: 2005-04-13 Svar anmält: 2005-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-13)