Västsahariers mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2008/09:1221 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 11 september

Fråga

2008/09:1221 Västsahariers mänskliga rättigheter

av Birgitta Ohlsson (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Ett tiotal västsahariska aktivister arresterades den 31 augusti i den sydmarockanska staden Tan Tan. Det skedde i samband med rättegången mot människorättsaktivisten Naama Asfari som dömdes till fyra månaders fängelse. Naama Asfari är vice ordförande i den franska organisationen Corelso, som arbetar för mänskliga rättigheter i Västsahara.

Det är ett av en rad färska exempel på hur den marockanska regimen försöker tysta en öppen debatt om Västsahara. För några veckor sedan saboterade Marocko en freds- och konfliktlösningskonferens i Oxford för ungdomar den 5–19 augusti, ordnad av organisationen Talk Together. Sex ungdomar från den ockuperade delen av Västsahara stoppades av marockansk säkerhetspolis på flygplatsen i Agadir. Även sju marockanska ungdomar hindrades utresa till fredsmötet i England.

I associationsavtalet mellan EU och Marocko, som trädde i kraft 2000, betonas vikten av FN-stadgans principer, särskilt att upprätthålla mänskliga rättigheter, demokratiska principer och ekonomisk frihet. EU-kommissionen förhandlar med Marocko om ytterligare fördjupat samarbete, som ska ge Marocko advanced status bland EU:s samarbetspartners.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att inom ramen för det svenska ordförandeskapet lyfta västsahariers mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-18)