Västsvenska paketet

Skriftlig fråga 2013/14:770 av Mattias Jonsson (S)

Mattias Jonsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Den 20 augusti meddelade kommunalrådet Martin Wannholt i Göteborg, med ansvar för infrastruktur, att han inte vill se Västlänken i det så kallade västsvenska paketet.

Martin Wannholt ser uppenbarligen inte behovet av fler jobb, bättre infrastruktur och miljö när han säger nej till Västlänken och därmed västsvenska paketet.

Så sent som försommaren 2014 godkände regeringen bygget av Västlänken till Trafikverket. Moderaterna har stått bakom det västsvenska paketet fram till nu åtminstone.

När det moderata kommunalrådet Martin Wannholt byter uppfattning ställs en rad frågor.

Kan man lita på Moderaterna? Hur är ledningen inom partiet? Ska splittringen inom Moderaterna bromsa staden och Västsveriges utveckling? Vad vill Moderaterna med Göteborg? Hur ser regeringen på Göteborgs utveckling?

Det är mycket allvarligt att på det här sättet riskera viktiga infrastruktursatsningar och näringslivsutvecklingen för Göteborg och Västsverige.

Min fråga till finansminister Anders Borg är:

Står finansminister Anders Borg och regeringen fast vid det västsvenska paketet som är så viktigt för Västsverige för fler jobb, tillväxt, bättre infrastruktur och miljö?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-21 Överlämnad: 2014-08-22 Besvarad: 2014-09-08 Sista svarsdatum: 2014-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga