Vätgasstrategi för Sverige

Skriftlig fråga 2020/21:1394 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nyligen presenterade Fossilfritt Sverige en strategi för att göra Sverige till en ledande vätgasnation. Strategin lyfter fram att vätgasen har en potential som är väldigt stor och där utsläppen av växthusgaser ska kunna minska med cirka 30 procent i Sverige. Vätgasen är således en viktig pusselbit för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Det konstateras också att ”andra länder har redan vätgasstrategier men i Sverige har intresset från statligt håll varit avvaktande”.

Inom EU växer intresset för vätgas, inte minst i länder med väl utvecklad naturgasinfrastruktur. Flera medlemsstater i EU har tagit fram eller håller på att ta fram nationella vätgasstrategier. I Sverige har industrins intresse och statens satsningar fokuserat på vätgastillämpningar där billigare fossilfria alternativ inte fungerar.

Vätgas och bränsleceller kan ge människor världen över bättre livsförutsättningar, samtidigt som naturens resurser tas till vara på ett mer effektivt sätt och där alla fossilfria kraftslag från kärnkraft till solkraft kan nyttjas optimalt. Det ekologiska fotavtrycket per capita minskar. Vidare borde vätgastekniken rimligen ha extra god klimatpotential i Sverige då vår energimix i stort sett är fossilfri genom ett betydande inslag av vatten- och kärnkraft.

Statsrådet Anders Ygeman har i ett svar på en tidigare ställd skriftlig fråga från undertecknad, svarat att regeringen med intresse kommer att ta del av Fossilfritt Sveriges strategi. Nu finns den på bordet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet och regeringen att, utifrån det förslag till vätgasstrategi för Sverige som nyligen presenterats av Fossilfritt Sverige, vidta ytterligare åtgärder på vätgasområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-21 Överlämnad: 2021-01-22 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga