Vattenfalls agerande i Tyskland

Skriftlig fråga 2005/06:2135 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 september

Fråga 2005/06:2135 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Vattenfalls agerande i Tyskland

Den energipolitik som slagits fast av regering och riksdag går ut på att vi ska avveckla kärnkraft. Det helägda statliga bolaget Vattenfall anges i den viktiga energipolitiska överenskommelsen från 1997 spela en viktig roll i omställningen av Sveriges energisystem.

Vattenfall äger ett kärnkraftverk, Brunsbüttel, i Tyskland som ska stängas hösten 2009, enligt överenskommelsen mellan kraftindustrin och staten om avveckling av kärnkraft.

Nu planerar Vattenfall att ansöka om att förlänga driften enligt uppgifter, till exempel energisajten Platts den 11 september 2006. Detta innebär att Vattenfall, i strid med den svenska ägarens mål och styrdokument, öppnar en politisk strid mot den av förbundsdagen beslutade tyska politiken.

Vattenfalls agerande är, och ses i Tyskland som, ett försök att riva upp avtalet om avveckling i Tyskland. Brunsbüttel är en särskilt ifrågasatt reaktor eftersom den dels drabbades av en allvarlig incident, en vätgasexplosion för några år sedan, dels anses ha likheter med de just nu stängda svenska reaktorerna.

Mot den bakgrunden vill jag fråga näringsministern:

Vad avser ministern att göra för att förmå Vattenfall att agera i enlighet med lagar och regler i de länder man verkar och i linje med ägarens energipolitiska mål?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-15 Förfallen: 2006-09-20 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.