Vattenfalls press på underleverantörerna

Skriftlig fråga 2019/20:1237 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Nyligen ramlade det in ett brev från statliga bolaget Vattenfall hos ett antal olika underleverantörer i bland annat Norrbotten. I brevet, som har uppfattats som ett förtäckt hot, ställer Vattenfall krav på att underleverantörerna ska sänka sina priser med 20 procent fram till slutet av 2020 i befintliga avtal. Vattenfall anger som bakgrund till begäran att man haft ett prisfall som ett resultat av bland annat coronapandemin. Vidare skriver man: "Vi kommer självklart att konsolidera våra beställningar till de leverantörer som anstränger sig och vill stödja Vattenfall i dessa extrema tider."  Vattenfall anför alltså att de vill ha en 20-procentig prissänkning av leverantörerna och att man kommer att gynna de företag som går med på det.

I dag går tusentals människor i Sverige till jobbet med ont i magen. De driver egna företag – och vet inte om de klarar av att behålla sin personal eller hur länge de kommer att lyckas överleva. Ekonomin står näst intill still i spåren av coronaviruset, och flera livsverk riskerar att gå förlorade. Under perioden 1 mars till 12 april har Arbetsförmedlingen totalt registrerat 56 133 personer som varslades om uppsägning.

Vi alla behöver hjälpas åt att ta hand om våra företagare nu. Det är de som finansierar välfärden, skapar arbetstillfällen och bidrar med de produkter som behövs i en kris som denna.

Regeringen beslutade den 27 februari 2020 om en ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande. Enligt denna ägarpolicy ska statliga bolag såsom Vattenfall ”agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende”

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Anser näringsministern att Vattenfall har agerat föredömligt när man begär att leverantörer ska göra kraftiga prissänkningar i befintliga avtal för att kunna få fortsätta leverera till bolaget och om så inte är fallet, avser ministern att vidta några åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-21 Överlämnad: 2020-04-22 Anmäld: 2020-04-23 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga