Vegetarisk lunch

Skriftlig fråga 2018/19:731 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Chefen för verksamhetsstöd har beslutat att all lunchförtäring som bekostas av Skolverket vid interna och externa möten samt konferenser ska vara vegetarisk.

Motiveringen till beslutet lyder enligt följande: ”Skolverket har som ambition att vara en modern myndighet med ett långsiktigt hållbart förhållningssätt. Detta gäller inte minst miljöområdet. Ett sätt att för myndigheten att förstärka detta arbete är att servera vegetarisk kost vid möten och konferenser.”

Den 20 juni 2017 antog riksdagen en livsmedelsstrategi som är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

När statliga myndigheter väljer att ta ställning för en viss kosthållning innebär det en snedvridning av den svenska marknaden som redan i dag lider under svåra förhållanden, både från internationell konkurrens och efter fjolårets svåra torka.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jenny Nilsson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att myndigheter inte ska snedvrida konkurrensen mellan livsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-07 Överlämnad: 2019-06-10 Anmäld: 2019-06-11 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga