Verkställande av förbud för att stävja smittspridning

Skriftlig fråga 2019/20:1265 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

För att minska spridningen av covid-19 är det centralt att alla i Sverige följer myndigheternas råd. Under senare tid har det uppmärksammats att det förekommit trängsel vid bland annat uteserveringar. Detta strider mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Enligt 5 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9) framgår nämligen att smittskyddsläkare, efter samråd med kommunen, får besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i denna föreskrift om det föreligger risk för smittspridning av covid-19. Det rättsliga stödet för att ett sådant beslut om förbud ska kunna verkställas och upprätthållas av polis framstår dock inte som helt tydligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Om det är regeringens uppfattning att polisen i dag saknar en sådan befogenhet, avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbud som meddelas enligt 5 § ska kunna upprätthållas och verkställas på ett effektivt sätt? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-27 Överlämnad: 2020-04-28 Anmäld: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga