Veterinärbrist

Skriftlig fråga 2018/19:536 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I dag skriker branschen efter nya veterinärer och djursjukvårdare. Bönder och djur får många gånger vänta för länge på hjälp. Vi ser också att vissa djursjukhus minskar sina öppettider. Detta kan leda till försämrad djurhälsa och sänkt konkurrenskraft. 

Jag vill därför fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Hur ämnar statsrådet gå vidare med frågan för att säkerställa att svenska djur får tillgång till veterinärvård i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-12 Överlämnad: 2019-04-15 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga