Veterinärbristen

Skriftlig fråga 2020/21:2028 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det råder brist på veterinärer i Sverige. Det är glädjande att regeringen anslog extra medel till utökad veterinärutbildning i höstens budget. Brist på veterinärer har dock funnits under många år i Sverige. Utbildningen har inte varit dimensionerad för behovet. Därför är det synd att mer inte har skjutits till tidigare, särskilt som det naturligt nog finns en fördröjning innan nya veterinärer kan komma ut i verksamhet.

Det finns även tecken på att den ihållande veterinärbristen närmar sig en negativ spiral där bristen gör att veterinärernas arbetsförhållanden blir dåliga och att vissa därför mår dåligt och slutar. Detta gör bristen än större.

Vi i Sverigedemokrater lade årligen 10 miljoner mer än regeringen i vår höstbudget till veterinärutbildningen. Detta hade kunnat få god effekt på sikt, men det är bråttom. Alltför få väljer att utbilda sig till lantbruksveterinärer, även om ett trendbrott kan anas. Antalet veterinärer på smådjurskliniker har ökat under flera år, även om det finns brist också där. Det viktigaste nu är att jordbruksnäringen inte drabbas av en situation där djurskyddet inte kan upprätthållas. Det skulle kunna leda till en allvarlig förtroendeskada för svensk livsmedelsproduktion i ett läge där behovet av att uppmärksamma svenska mervärden är stort för att klara jordbrukets lönsamhet och framtida överlevnad.

För att snabbare lösa bristen på lantbruksveterinärer skulle regeringen kunna inrätta en spårbytesutbildning för smådjursveterinärer där de ges möjlighet att komplettera sin utbildning med lantbruksmoment samt att uppmuntra tillräckligt många smådjursveterinärer att byta spår genom betald utbildning, förmåner till lantbruksveterinärer eller subventioner som tillåter högre löner just för lantbruksveterinärer.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser regeringen att göra på lång sikt för att nå en balans i veterinärutbildningarna och på kort sikt för att säkerställa att det finns tillräckligt med lantbruksveterinärer samt för att arbetssituationen för landets veterinärer ska bli god?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-01 Överlämnad: 2021-03-01 Anmäld: 2021-03-02 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga