Viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt

Skriftlig fråga 2016/17:1779 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Migrationsverket tillämpar i dag en oerhört snäv syn när arbetsgivaren missat i det som skulle kunna benämnas som en bagatell i den redovisning som ska anmälas in för arbetskraft från andra länder. Självklart ska uppgifter vara korrekta men nuvarande praxis för hantering har i vissa fall visat sig vara förödande. Det leder till utvisningar som får stora konsekvenser för den enskilde, för företag som lider brist på kompetens och för näringslivet i stort.

Eftertraktad och viktig kompetens går förlorad med den följden att företagen får bekymmer och att utveckling och tillväxt hämmas. Är det verkligen dessa signaler Sverige vill sända ut samtidigt som vi vill vara konkurrenskraftigt och ligga i framkant?

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vad avser ministern att göra för att skapa förutsättningar för jobb och växande företag så att Sverige fortsatt ska kunna behålla och locka till sig viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-03 Överlämnad: 2017-08-03 Besvarad: 2017-08-17 Sista svarsdatum: 2017-08-17 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga