Viltvårdsfonden

Skriftlig fråga 2020/21:2650 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Regeringen har beslutat att delar av Jägareförbundets allmänna uppdrag ska upphandlas, vilket innebär att 17 miljoner kronor nu är öppna för att ansöka om. Bland de föreningar och organisationer som har ansökt återfinns bland annat en organisation som kallar sig Jaktkritikerna.

Jag är inte den ende som är orolig för att jaktfientliga organisationer nu ska kunna ta del av pengar från Viltvårdsfonden och för vad det kommer att leda till för konsekvenser för viltet.

Regeringen uppger att det är EU-kommissionen som tryckt på om upphandling av delar av uppdraget, men EU-kommissionen lade redan i juni 2020 ned ärendet utan att ställa krav på förändring. Tvärtom säger kommissionen att frågan bara berör Sverige.

Det är inte utan att undran väcks om det är regeringens avsikt att pengar ur Viltvårdsfonden, som ska användas till åtgärder som främjar viltvården, ska kunna sökas av organisationer som är direkta motståndare till jakt.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson lyder därför:

 

Ämnar statsrådet öppna upp för att organisationer som är motståndare till jakt ska kunna söka och ta del av pengar ur Viltvårdsfonden som är avsedda för jakt och viltvård?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-23 Överlämnad: 2021-04-26 Anmäld: 2021-04-27 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga