Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

Skriftlig fråga 2008/09:1224 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 11 september

Fråga

2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det finns ett stort intresse för att öka andelen vindkraftsproducerad el i Sverige, och vi är många som arbetar för att det ska bli en verklighet.

Utbyggnaden av vindkraftsproducerad el beräknas skapa många arbetstillfällen i hela landet då nya företag startas med anknytning till branschen. Beräkningar som Svensk Energi har gjort visar att det finns ett behov av att nyanställa ca 1 000 personer per år.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att möta det behov av utbildad personal som kommer att uppstå i företag knutna till vindkraftsbranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)