Vindkraftverk

Skriftlig fråga 2019/20:355 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

När en vindkraftspark byggs på land eller till havs så påverkas de som bor eller driver företag i närheten av vindkraftsparken väsentligt. Många menar att vindkraften stör de boende och att deras livsmiljö försämras väsentligt. Det betyder också att de närboende borde ha ett avgörande inflytande i frågan om man vill ha vindkraft eller inte bredvid sig. I dag sker det dialoger men närboende upplever att deras synpunkter inte beaktas i tillräcklig stor utsträckning. Det kommunala vetot ger i dag ett visst skydd men frågan är om det är tillräckligt. Skyddet mot de närboendes livsmiljö bör stärkas för att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte.

Medier har nyligen granskat vindkraftsutbyggnaden i Sverige och det visar att en stor del av den planerade elleveransen från vindkraftsparkerna i Sverige kommer att gå till andra länder. Det kan handla om länder som har stängt ned eller planerar att stänga ned den fossilfria kärnkraften.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i tjänsten för att stärka de närboendes möjligheter att påverka sin livsmiljö genom att få ett direkt veto mot vindkraftsparker till havs och på land?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-11 Överlämnad: 2019-11-12 Anmäld: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga