Vinterdäck på tunga fordon

Skriftlig fråga 2020/21:562 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Det har nu gått två år sedan den socialdemokratiskt ledda regering beslutade att alla tunga fordon som framförs på svenska vägar ska utrustas med vinterdäck på fordonets samtliga axlar.

Detta beslut fattades primärt för att öka trafiksäkerheten men det kan även finnas andra effekter som försvårar den illojala konkurrensen inom åkerinäringen. För att detta regeringsbeslut ska få full effekt måste vi få ökade kontroller på våra vägar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur har statsrådet säkerställt att polisens arbete med kontroller av att kravet på vinterdäck på tunga fordon efterlevts sedan beslutet fattades samt att kontroller planeras inför kommande vinter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-18 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga