Vinterjakt på ripa

Skriftlig fråga 2020/21:2808 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Torsdagen den 6 maj beslutade regeringen om de nya jakttider som ska gälla från den 1 juli 2021. Dock dröjde det till natten mot lördagen innan beslutet publicerades i Svensk författningssamling och jakttiderna därmed blev kända. Man kan ha synpunkter på den korta framförhållningen inför det nya jaktåret, då tiderna börjar gälla. Dock vill jag i min fråga rikta mig mot den förkortade vinterjakten på ripa, som direkt skapade många protester då beslutet blev känt. Här har alltså regeringen gått emot Naturvårdsverkets yttrande. I Norrbotten och Västerbotten kortas jakttiden med en hel månad ovanför lappmarksgränsen, och i Jämtland och Dalarna med en halv månad. Det innebär att den populära vinterjakten i stort sett omöjliggörs eftersom jakten på ripa förbjuds från det att både temperatur, väder och ljusförhållanden blir gynnsamma nog för jakten.

I jaktpressen kunde man i helgen läsa följande uttalande av Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson:

”Det är svårt att argumentera emot en förkortad jakttid. Det är många olika intressen som drivit frågan om kortad jakttid, det är både samiska intressen och naturintresset.”

Enligt Naturvårdsverket finns inga biologiska skäl för att förkorta jakttiden. Denna uppfattning bygger på ledande och samlad forskning.

Då skälen som ligger bakom detta beslut inte har presenterats vill jag här fråga statsrådet Jennie Nilsson: 

 

På vilken grund och med vilket faktaunderlag har beslutet att korta vinterjakten på ripa fattats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-11 Överlämnad: 2021-05-11 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga