Virkesavlägg vid allmänna vägar

Skriftlig fråga 2020/21:735 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I samband med att yrkestrafikgruppen i Västerås under 2017 stoppade en bulgariskskyltad dragbil fann man att färdskrivaren var manipulerad. Manipulationsutrustningen demonterades och beslagtogs. Föraren svor på sin oskuld, släpptes och åkte hem med dragbilen. En bot på 150 000 kronor utfärdades mot företaget. En förundersökning gjordes och ledde till en stämning mot företaget. Sedan dess har tingsrätten förgäves försökt att delge företagets bulgariske representant en kallelse om att infinna sig i svensk domstol.

Nu, år 2020, har Västerås tingsrätt beslutat att avvisa stämning då man inte lyckats komma i kontakt med företagets representant i Bulgarien. Den utrustning som beslagtagits ska emellertid återbördas till företaget i den mån företaget hör av sig och önskar den tillbaka. Utrustningen, vars enda syfte går ut på att begå brott, kan alltså återfås av dess användare som i tillräckligt lång tid undvikit att infinna sig vid domstolsförhandling.

Transportstyrelsen har med framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (TSV 16-637) lagt fram färdiga lagförslag för att kriminalisera användandet av utrustning som manipulerade färdskrivare. Med kriminaliseringen öppnar sig möjligheten att beslagta de brottsverktyg som använts.

Transportstyrelsens framställan har beretts av regeringen sedan 2016, men inget har hänt.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Varför har inte Transportstyrelsens framställan lett till någon åtgärd eller initiativ från regeringens sida?

Frågan är återtagen

Händelser

statustext: Frågan är återtagen Inlämnad: 2020-11-27 Överlämnad: 2020-11-27 Återtagen: 2020-12-01 Anmäld: 2020-12-01 Sista svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.