Viseringar för studenter

Skriftlig fråga 2011/12:768 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 13 september

Fråga

2011/12:768 Viseringar för studenter

av Kent Härstedt (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Utländska studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft behöver tas till vara. På senare tid har byråkratiska hinder lyfts fram som ett stort problem för internationella talanger att etablera sig i Sverige. Inte minst gäller det länder där svenska ambassader saknas. Det handlar bland annat om viseringshinder och svårigheter att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd.

Min fråga till utrikesministern är:

Vad avser utrikesministern att göra för att underlätta viseringar för studenter som vill studera i Sverige men bor i länder utan svensk ambassad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-13 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)