Vistelseförbud

Skriftlig fråga 2013/14:104 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 7 november

Fråga

2013/14:104 Vistelseförbud

av Anna Wallén (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Under den allmänpolitiska debatten som var i riksdagen i mitten av oktober ställde jag en fråga om kontaktförbud till statsrådet Maria Arnholm. I dag händer inte särskilt mycket om man överträder ett kontaktförbud, vilket innebär en falsk trygghet för personer som utsätts för hot, trakasserier och förföljelse. Jag frågade vad statsrådet skulle vidta för åtgärder med anledning av det.

Maria Arnholm svarade:

”Låt mig tillägga, när det gäller kontaktförbudet, att Folkpartiet tycker att man borde pröva att i stället ha ett vistelseförbud för att ta detta lite längre och se om man kan få det att fungera. Då kan en förövare förbjudas att vistas i kvinnans och barnens hemkommun.”

Jag har följande fråga:

Driver statsrådet Maria Arnholm frågan om vistelseförbud, och hur ställer sig regeringen till förslaget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-07 Anmäld: 2013-11-07 Besvarad: 2013-11-13 Svar anmält: 2013-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-13)