Vistelseförbud

Skriftlig fråga 2013/14:112 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 13 november

Fråga

2013/14:112 Vistelseförbud

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Under den allmänpolitiska debatten som ägde rum i riksdagen i mitten av oktober ställde jag en fråga om kontaktförbud till statsrådet Maria Arnholm. I dag händer inte särskilt mycket om man överträder ett kontaktförbud, vilket innebär en falsk trygghet för personer som utsätts för hot, trakasserier och förföljelse. Jag frågade vad statsrådet skulle vidta för åtgärder med anledning av det.

Maria Arnholm svarade:

”Låt mig tillägga, när det gäller kontaktförbudet, att Folkpartiet tycker att man borde pröva att i stället ha ett vistelseförbud för att ta detta lite längre och se om man kan få det att fungera. Då kan en förövare förbjudas att vistas i kvinnans och barnens hemkommun.”

Min fråga är nu:

Delar justitieminister Beatrice Ask Maria Arnholms uppfattning gällande vistelseförbud?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-13 Anmäld: 2013-11-13 Besvarad: 2013-11-19 Svar anmält: 2013-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-19)