Vita käppen i trafiken

Skriftlig fråga 2009/10:1022 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 9 september

Fråga

2009/10:1022 Vita käppen i trafiken

av Fredrik Lundh Sammeli (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Jag har vid ett par tillfällen denna mandatperiod frågat infrastrukturministern varför hon inte återkommer till riksdagen med ett skarpt lagförslag kring att jämställa vita käppen med polismanstecken i trafiken. Riksdagen fattade ett beslut om en lagöversyn redan riksmötet 2005/06 och har till regeringen gjort tillkännagivanden. Landets synskadade kan inte längre vänta, trafikmiljön måste förbättras.

Statsrådet lovade så tidigt som riksmötet 2006/07 att hon skulle återkomma med ett förslag till riksdagen under mandatperioden. Nu är det bara några få dagar kvar och inget har skett som utlovat på detta viktiga område.

Med anledning av det anförda, avser statsrådet att vidta några åtgärder under tiden som är kvar av mandatperioden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-09-09 Besvarad: 2010-09-21 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-21)