Vittnesstödsverksamhet

Skriftlig fråga 2013/14:49 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 16 oktober

Fråga

2013/14:49 Vittnesstödsverksamhet

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Landets brottsofferjourer arbetar med att stödja vittnen. Vittnesstöd är ideellt engagerade personer som har fått utbildning om hur rättegången går till samt om vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver. Deras roll är att ge information och inge trygghet. Vittnesstödet kan svara på frågor som uppkommer i efterhand och följa upp upplevelsen av rättegången.

Att vänta i samma rum som den tilltalade och dennes advokat känns för de flesta obehagligt. Brottsoffer och vittnen har rätt till eget väntrum, och det är en sådan sak som vittnesstödet kan ge information om och hjälpa till att kräva. Vittnesstöd vet hur rättssalen ser ut och känner till de flesta åklagare och domare i den lokala tingsrätten.

Vittnesstödet kan berätta om rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen i rättssalen och var man kan kvittera ut sådan ersättning.

I dag kan brottsofferjourerna söka stöd för samordning av vittnesstödsverksamhet. Bidraget är 125 000 kronor vid 1 500 eller fler avgjorda ärenden. I Växjö tingsrätt avgörs ca 1 350 ärenden per år. Detta innebär att vittnesstödsverksamheten i Växjö inte får några bidrag alls. Det känns helt orimligt att ha dessa stela principer. Det kan få till följd att man på flera håll i landet inte har möjlighet att stödja vittnen.

Jag har följande fråga:

Avser justitieminister Beatrice Ask att förändra hur bidrag för vittnesstödsverksamheten fördelas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-16 Anmäld: 2013-10-16 Besvarad: 2013-10-23 Svar anmält: 2013-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-23)