Vuxenutbildning efter individers behov

Skriftlig fråga 2012/13:446 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 18 april

Fråga

2012/13:446 Vuxenutbildning efter individers behov

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

SOU 2013:20 ger en bra beskrivning av hur grundläggande vuxenutbildning fungerar och vad som är utmaningarna.

Men den som läser får också funderingar över statens styrning och kanske framför allt statens vilja med grundläggande vuxenutbildning.

33 000 personer läser grundläggande vuxenutbildning. Av dessa är det i 9 fall av 10 personer som är födda utomlands och vars utbildningsbakgrund varierar stort.

Många kommuner har vuxenutbildningen upplagd som en progressionstrappa där vissa steg ska vara avklarade innan man får gå vidare. Det upplägget är inte anpassat till deltagarnas behov och förutsättningar.

Jag undrar därför om statsrådet tänker vidta några åtgärder för att stärka vuxenutbildningens aktörers vilja att faktiskt göra en bedömning av deltagarnas kunskaper och erbjuda överlappande kurser utifrån behovet i stället för att ta för givet att en genomgången kurs blir inträdesbiljetten till nästa kurs, vilket många gånger är ett gammaldags synsätt på utbildning och bildning.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2013-04-18 Inlämnad: 2013-04-18 Svar anmält: 2013-04-24 Besvarad: 2013-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-24)