WHO:s rekommendation om munskydd

Skriftlig fråga 2020/21:588 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Ända sedan det nya coronaviruset från Kina tog sig till Sverige med hemresande från Kontinentaleuropa har vårt land drabbats hårt. Över 6 000 människor har dött och 200 000 människor har konstaterats smittade; mörkertalet får antas vara stort.

Under hela pandemin har den svenska strategin i första hand byggt på frivillighet och att människor med sitt sunda förnuft tar ansvar för smittspridningen. Under våren visade sig detta också fungera mycket bra då människor i stor mån undvek fysisk kontakt med andra människor. De viktigaste vapnen i pandemin har hittills varit att människor på frivillig väg undviker kontakter, håller god handhygien och stannar hemma vid sjukdom.

Efter att ha levt med pandemin i snart ett helt år verkar dock människors följsamhet till rekommendationerna också minska. Regeringen har därför aviserat flera tvingande åtgärder såsom begränsningar gällande alkoholservering och antalet som får samlas vid allmänna sammankomster. Det är troligen så att det kan behövas ännu fler tvingande åtgärder framöver.

Något som hitintills inte har ingått i den svenska strategin är att påbjuda användning av munskydd. I detta avseende framstår Sverige som ett extremt undantag i vår omvärld. De flesta länder i Europa har restriktioner gällande munskydd i olika omfattning. Gemensamt är att nästan alla kräver användning av munskydd där fysisk distans inte kan upprätthållas, såsom i kollektivtrafik och i butiker.

Måndagen den 16 november meddelade Världshälsoorganisationens (WHO) verkställande direktör Michael Ryan att munskydd fungerar och bör användas. Han rekommenderade också Sverige att använda munskydd som en del i vår strategi mot Kinaviruset. Av 30 länder i Europa är Sverige det enda som inte följer WHO:s rekommendation om munskydd.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Kommer Sverige fortsatt att vara det enda landet som inte följer WHO:s rekommendation om munskydd i kampen mot smittspridningen, eller avser regeringen att införa påbud om munskyddsanvändning där det är erforderligt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-19 Överlämnad: 2020-11-20 Anmäld: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga