Youcef Nadarkhani

Skriftlig fråga 2011/12:476 av Enochson, Annelie (KD)

Enochson, Annelie (KD)

den 22 mars

Fråga

2011/12:476 Youcef Nadarkhani

av Annelie Enochson (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I 2012 års utrikesdeklaration står det: ”Religions- och övertygelsefriheten är central i ett öppet samhälle. Det ökade våldet och diskrimineringen av personer som tillhör religiösa minoriteter inger oro och måste motverkas.”

Den amerikanska människorättsorganisationen American Center for Law and Justice meddelade nyligen att den iranske pastorn Youcef Nadarkhani, som suttit fängslad sedan 2009 för att ha avsagt sig islam och missionerat i sitt hemland, har fått en avrättningsorder. I ett uttalande från Vita huset fördöms dödsdomen: ”Rättegången och domsprocessen mot pastor Nadarkhani demonstrerar den iranska regeringens totala åsidosättande av religionsfrihet, och vidare demonstrerar den Irans fortsatta brott mot dess medborgares universella rättigheter.” Andra länder har redan kritiserat den iranska regeringen.

Sverige har tagit på sig att värna religionsfriheten i utrikespolitiken i samband med årets utrikesdeklaration. Pastor Youcef Nadarkhani är bara en i raden av utsatta religiösa minoriteter i Iran.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta i Sverige och i internationella sammanhang för att kräva Youcef Nadarkhanis frikännande och motverka förföljelserna av den kristna minoriteten i Iran?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-22 Anmäld: 2012-03-22 Besvarad: 2012-03-30 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-30)