Yttrandefriheten i de palestinska områdena

Skriftlig fråga 2006/07:1655 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 18 september

Fråga

2006/07:1655 Yttrandefriheten i de palestinska områdena

av Birgitta Ohlsson (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det är viktigt att Sverige arbetar för att stödja en långsiktig politisk lösning av Mellanösternkonflikten och en demokratiseringsprocess i regionen. I det ingår att främja en starkare respekt för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

I de palestinska områdena har journalister drabbats av konflikten mellan Hamas och Fatah. I slutet av augusti misshandlade Hamas polisstyrkor journalister som bevakade fredagsbönen. Samtidigt som Hamasledare talar om yttrandefrihet utsätter man såväl palestinska som internationella journalister för påtryckningar och har stängt av ett politiskt debattprogram på tv. Det är rimligt att Sverige och EU verkar för att stödja en objektiv och oberoende nyhetsrapportering i de palestinska områdena.

På vilket sätt avser utrikesministern att vidta åtgärder för att motverka inskränkningar i pressfriheten i de palestinska områdena?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)