2014 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2013/14:140

prop 2013/14 140

Regeringens skrivelse 2013/14:140

2014 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2013/14:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2014

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regerings- kansliet förvaltade vid årsskiftet 2013/14.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2013/14:140

Inledning....................................................................................................

3

Bilaga Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2013 .........

5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-06-26 Bordlagd: 2014-06-26 Hänvisad: 2014-06-27 Motionstid slutar: 2014-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.