2017 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2016/17:140

2017 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2016/17:140

2017 års redogörelse för företag med statligt

Skr.

ägande

2016/17:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 juni 2017

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regerings- kansliet förvaltade vid årsskiftet 2016/17. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.

1

Skr. 2016/17:140

Innehållsförteckning

1 Inledning ...........................................................................................

3

Bilaga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-06-20 Bordlagd: 2017-06-20 Hänvisad: 2017-06-21 Motionstid slutar: 2017-09-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.