2019 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2018/19:140

2019 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2018/19:140

2019 års redogörelse för företag med statligt

Skr.

ägande

2018/19:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2019

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2018/19. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.

1

Skr. 2018/19:140

Innehållsförteckning

1 Inledande om verksamhetsberättelsen för bolag med statligt

ägande

...............................................................................................

3

Bilaga

Verksamhetsberättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-06-18 Bordlagd: 2019-06-18 Hänvisad: 2019-06-19 Motionstid slutar: 2019-09-18