2021 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2020/21:140

2021 års redogörelse för företag med statligt ägande

Regeringens skrivelse 2020/21:140

2021 års redogörelse för företag med statligt

Skr.

ägande

2020/21:140

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 juni 2021

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2020/21. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.

1

Skr. 2020/21:140

2

Innehållsförteckning

1 Inledande om verksamhetsberättelsen för bolag med statligt

ägande

...............................................................................................

3

Bilaga

Verksamhetsberättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-06-22 Bordlagd: 2021-06-22 Hänvisad: 2021-06-23 Motionstid slutar: 2021-09-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.