AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

Skrivelse 2016/17:130

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

Regeringens skrivelse 2016/17:130

AP-fondernas
verksamhet t.o.m. 2016

Skr.

2016/17:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2017

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensions- fondernas
(AP-fondernas)
verksamhet t.o.m. 2016. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar för 2016 och en utvärdering av
AP-fondernas
verksamhet sedan 2001. Skrivelsen överlämnas årligen till riksdagen senast den 1 juni.

Under 2016 uppgick det samlade resultatet för
Första–Fjärde
och Sjätte
AP-fonderna
(buffertfonderna) till 118 miljarder kronor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-05-30 Bordlagd: 2017-05-30 Hänvisad: 2017-05-31 Motionstid slutar: 2017-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.