Arbetet i frågor som rör Kina

Skrivelse 2019/20:18

Regeringens skrivelse 2019/20:18

Arbetet i frågor som rör Kina

Skr.

2019/20:18

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges förbindelser med Kina och för det förhållningssätt som regeringen arbetar efter i frågor som rör Kina, i ljuset av Kinas växande globala inflytande och de nya frågeställningar, möjligheter och utmaningar detta medför.

1

Skr. 2019/20:18

2

Innehållsförteckning

1

Sammanfattning och inledning .........................................................

3

2

Kina i dag..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Bordlagd: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-03 Motionstid slutar: 2019-10-17