Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Skrivelse 2020/21:40

Regeringens skrivelse 2020/21:40

Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt Skr.
investeringsutrymme för elnätsverksamhet 2020/21:40

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Stefan Löfven

Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet)

1

Skr. 2020/21:40

2

Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Den 17 september 2020 överlämnade regeringen propositionen 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet till riksdagen. Propositionen är remitterad till näringsutskottet.

Ärendet till riksdagen

Regeringen återkallar propositionen 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet.

Skr. 2020/21:40

Infrastrukturdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober 2020

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Lindhagen, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko

Föredragande: statsrådet Ygeman

Regeringen beslutar skrivelse 2020/21:40 Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet.

3

Skrivelsen är inlämnad

Händelser

statustext: Skrivelsen är inlämnad Inlämnad: 2020-10-14 Motionstid slutar: 2020-10-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.