Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration

Skrivelse 2008/09:24

2008/09:24

frågeställningar:

nyanlända,

samt

tilltagande

komplement.

kulturell

måluppfyllelse.

strategin

2008–2010.

av

avgränsat

kvinnors.

period.

männen.

Sverige.

3.9.2

juristutbildningen.

radikalisering.

födda.

omsättning.

utbildningssystemet.

andra

efterfrågesida.

utbildning

låg

arbetsmarknadsintegrationen.

förkunskaper.

statistiskt

delaktighet

bakgrund.

utanförskap

produktivitet

mottagandesystem.

beviljats

december

trygga

äldreomsorg.

till

integrationspolitiken

utanförskap,

konkurrenskraften.

minska.

nyanlända,

för

utanförskap,

av

för

ekonomin.

introduktionen.

etableringen.

offentliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-09-22 Bordläggning: 2008-09-22 Hänvisning: 2008-09-25 Motionstid slutar: 2008-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.