En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

Skrivelse 2008/09:198

2008/09:198

strategin.

framgångsrikt.

det:

ska

ringens

jämställdhetsarbetet.

denna

telekommunikation.

2009)

9

kvinnor.

trygghetssystemen.

längre

ensamstående.

sjukskrivning.

näringslivet

marknaden.

bland

mäns

stora

kvinnodominerade

framställning.

fullt

i

kön.

deras

genus

karriär.

gäller

exportkrediter.

könsuppdelad

karriärutveckling.

biliteringsgaranti.

än

medlemsstater.

arbete.

inom

nors

rullande

sedel.

tagsrådgivning.

företag.

Sverige.

kvinnor.

ersättning.

företag.

arbetslivet

jämställt.

utanför

löshetskassan.

utvecklingsgarantin

arbetsmarknadsinträde.

kvinnors

arbetsmarknaden.kraften.

arbete.

skrivning.

är:

per?

arbetslivsvillkor

arbete

personer.

kvinnors

mannen.

livet

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-06-24 Bordläggning: 2009-08-13 Hänvisning: 2009-08-20 Motionstid slutar: 2009-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.