EU:s framtidsfrågor

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115

EU:s framtidsfrågor

Skr.

2001/02:115

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2002

Göran Persson

Anna Lindh

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa regeringskonferens. I skrivelsen redovisas konventets sammansättning, organisation och tidsplan samt vissa av de frågor om EU:s framtid som kan komma att debatteras i konventet.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2001/02:115

1

Inledning ............................................................................................

3

2

Bakgrund............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-13 Bordläggning: 2002-03-13 Hänvisning: 2002-03-14 Motionstid slutar: 2002-03-28