Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism

Skrivelse 2014/15:146

Förebygga

Förhindra

Försvåra

Den svenska

strategin mot terrorism

Regeringens skrivelse 2014/15:146

Regeringens skrivelse 2014/15:146

Förebygga, förhindra och försvåra

Skr.

– den svenska strategin mot terrorism

2014/15:146

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 augusti 2015

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Terrorism hotar internationell fred och säkerhet, nationell säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Varje år begås åtskilliga terroristattentat i världen. De senaste åren har problematiken med utländska terroriststridande accelererat kraftigt och det finns i nuläget inga tecken på att den utvecklingen kommer att avta.

Regeringen har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-08-28 Bordlagd: 2015-09-03 Hänvisad: 2015-09-10 Motionstid slutar: 2015-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.