ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Skrivelse 2019/20:202

Regeringens skrivelse 2019/20:202

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens

Skr.

arbetsliv

2019/20:202

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 3 september 2020

Morgan Johansson

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Genom skrivelsen informeras riksdagen om Internationella arbetsorganisationens (ILO) hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv och tillhörande Resolution om hundraårsdeklarationen för framtidens arbetsliv.

1

Skr. 2019/20:202

2

Innehållsförteckning

1

Internationella arbetsorganisationen .................................................

3

2

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv ........................

3

2.1

Bakgrund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

statustext: Skrivelsen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-07 Bordlagd: 2020-09-08 Hänvisad: 2020-09-09 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.