Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Skrivelse 2019/20:70

Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-12-11 Bordlagd: 2019-12-11 Hänvisad: 2019-12-12 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.