Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022

Skrivelse 2022/23:103

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022

Regeringens skrivelse 2022/23:103

Kommittéberättelse – kommittéernas

Skr.

verksamhet under 2022

2022/23:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Jessika Roswall (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2022/23:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

12

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

som redovisas i kommittéberättelsen under 2022 ..........................

15

1

Statsrådsberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Bordlagd: 2023-03-14 Hänvisad: 2023-03-15 Motionstid slutar: 2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.