Kultur i hela landet

Skrivelse 2017/18:264

Kultur i hela
landet

Skr 2017/18:264

KULTUR

KULTUR

FÖRSKOLAN

KULTUR

ULTURK

LÄSNING I

SKOLAN

DET FRIA

KULTURLIVET

G

KULTUR

MER KULTUR

TILL FLER

Regeringens skrivelse 2017/18:264

Kultur i hela landet

Skr.

2017/18:264

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Uppsala den 31 maj 2018

Stefan Löfven

Peter Eriksson (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur regeringen arbetat för kultur i hela landet under mandatperioden.

Den nationella kulturpolitiken förutsätter en god samverkan mellan staten, landstingen och kommunerna. Denna skrivelse fokuserar på de statliga insatserna för kultur i hela landet.

1

Skr. 2017/18:264
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-06-05 Bordlagd: 2018-06-05 Hänvisad: 2018-06-07 Motionstid slutar: 2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.