Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i handelsbolag

Skrivelse 2008/09:224

2008/09:224

   
   
   
   
     
     
     
   
     

hösten

handelsbolag

lagstiftning.

(Fi2008/7059)

handelsbolag.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

skrivelse.

2009.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-17 Bordläggning: 2009-06-18 Hänvisning: 2009-06-22 Motionstid slutar: 2009-09-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.