Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag

Skrivelse 2008/09:225

2008/09:225

   
   

med

   
     
     
     
   
     

förslaget

förvärvsutgiften.

som

Björling

underskottsföretag

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-04 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.